Een medische wetenschap

Een wetenschap; onder andere gebaseerd op het bestuderen van natuurfenomenen als de opkomst, ondergang en de stand van de zon en de maan, eb en vloed, het verlopen van een etmaal en dat van de seizoenen, het terugtrekken van planten in het najaar en de opkomst van vers groen in het voorjaar! Ook het bestuderen van het gedrag van dieren, hogere natuur- en wiskunde, astronomie en numerologie zijn-meer dan- belangrijke inspiratiebronnen geweest voor de grondleggers van de Traditionele Chinese Geneeskunde!

Cosmos (Middel)

Micro en Macro

De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) is een minstens 3000 jaar oude medische natuurwetenschap met eigen fysiologie, etiologie, diagnostiek en behandelmethoden. De TCG  rust op drie hoofdpijlers; de Chinese Kruidenleer, Acupunctuur en TuiNa Therapie, van welke de twee laatstgenoemde toegepast worden bij Kingfisher Acupunctuur. Aanvullende, maar zeker niet minder belangrijke behandelmethoden zijn de Chinese voedingsleer en Chinese  bewegingsleer; Taiji Quan en Qi Gong. TCG is een holistische wetenschap, ontwikkeld op het observeren en bestuderen van een enorme diversiteit aan natuurfenomenen en de parallellen hiervan op het menselijk lichaam. Wij als mensen worden in de TCG beschouwd als een microkosmos, een directe weerspiegeling van het universum; de macrokosmos. In de TCG staat niet de ziekte maar de persoon centraal, de persoon als onderdeel van ‘het grote geheel’. De mens met zijn karakter, de positie in het gezin of de heersende maatschappij, alsmede de leefomgeving met het daarbij behorende klimaat, de bodemgesteldheid en de lokaal beschikbare voedingsbronnen.

Yin en Yang

In de TCM is alles terug te voeren naar de Yin-Yang filosofie, twee tegengestelde gelijken, onlosmakelijk met elkaar verbonden en elkaar continu bewegende, voedende en aanvullende krachten. Het schitterende systeem van het menselijk lichaam beschikt over een enorm zelfherstellend vermogen, echter functioneert dit enkel optimaal wanneer het lichaam en de geest -respectievelijk Yin en Yang- beiden in harmonie zijn. Waar lichaam en geest onlosmakelijk(tijdens het aardse leven althans;-)) met elkaar verbonden zijn, beïnvloed de een het ander en de ander het een; langdurige lichamelijke klachten kunnen leiden tot mentale verstoringen en langdurige emotionele belasting kan resulteren in fysieke klachten. Stress, overbelasting door sport, werk of overmatige seksuele activiteit, verkeerde voedingspatronen, fysieke dan wel mentale trauma’s en andere ziekmakende factoren putten onze basis energie uit en beïnvloeden de harmonieuze werking van de systemen in het lichaam. Hiermee wordt het zelfherstellend vermogen aangetast en kunnen er klachten ontstaan, al dan niet chronisch.

Yin Yang 1
holistic (Middel)

De holistische werkwijze

Bij Kingfisher Acupunctuur wordt er op holistische wijze naar jouw klacht en de onderliggende patronen gekeken. Waar we hier in het Westen erg sterk zijn in het (tot op celniveau en dieper) inzoomen op de klacht, wordt er vanuit de Chinese geneeskunde juist een stap achteruit gezet en word jij als persoon in zijn geheel bekeken. Er wordt zowel naar je fysieke lichaam en je houding, als je mentaal/emotionele situatie, je leefomgeving, en je leef- eet- slaap- en werkpatronen gekeken. Indien er een klacht is, is de harmonie in het lichaam aangetast en door onderliggende patronen is het lichaam vaak zelf niet in staat deze disharmonie te herstellen. Door het toepassen van diverse TCG disciplines wordt het lichaam aangespoord om het zelfherstellend vermogen weer op te pakken en de klacht het hoofd te bieden. De harmonie in het lichaam wordt hersteld door verstoringen in de circulatie van energie, bloed en vloeistoffen op te lossen, spanningen te verminderen en tekorten aan te vullen(eventueel met Chinese kruiden via doorverwijzing).